System monitorowania osób starszych oraz dotkniętych chorobami wieku starczego

W ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni  realizujemy projekt bezprzewodowego systemu monitorowania osób starszych oraz dotkniętych chorobami wieku starczego (demencja, choroba Alzheimera, Parkinsona). Naszym celem jest stworzenie systemu ułatwiającego życie chorym oraz ich opiekunom.

 

Wkrótce rozpoczniemy produkcję urządzeń - Autonomiczny system do zdalnej opieki nad osobami starszymi

 

System charakteryzuje się autonomicznym sposobem pracy, jest łatwy do instalacji w mieszkaniu osoby starszej. Produkt ten składa się z urządzenia stacjonarnego - bramy GSM, która zbiera informacje z czujników umieszczonych na przedmiotach codziennego użytku np. drzwiach od szafki z lekami, drzwiach do łazienki etc. Na podstawie zebranych danych z czujników, brama wysyła SMS-y do opiekunów osób starszych w wyznaczonych odstępach czasowych. SMS-y informują o aktywności  lub alarmują o braku aktywności osoby staszej.

 

 

 

 

 

System będzie dostępny w kilku wersjach. Dodatkowym elementem bramy GSM może być wyświetlacz typu elektroniczny papier (e-paper), na którym będą wyświetlane informacje o lekach, które osoba starsza lub/i chora powinna zażyć w danej chwili. Dodatkowo czas zażywania leku będzie sygnalizowany akustycznie.

 

 

Przykładowa instalacja

 

Czujnik umieszczony na drzwiach