Firma GADMEL świadczy usługi w zakresie projektowania i produkcji modułów oraz urządzeń elektronicznych.

 

Realizacja projektu składa się z czterech etapów:

I. Inicjowanie projektu:

- idea produktu                                                          

- określenie wymagań klienta 

 

II. Planowanie projektu:

- sporządzenie specyfikacji produktu

- opracowanie koncepcji i wybór wariantów realizacji

- plan projektu  

 

III. Realizacja projektu:                                                

- prace badawczo-rozwojowe (opcjonalnie)         

- wykonanie i testowanie prototypu   

 

IV. Zakończenie projektu

- raporty końcowe, sprawozdania z testowania

- wdrożenie do produkcji                            

 Współpraca może zostać zakończona na III etapie.


Do zakresu naszych usług należą m.in.:

  • programowanie mikrokontrolerów
  • tworzenie oprogramowania dla systemów wbudowanych
  • tworzenie oprogramowania na PC, aplikacji moblinych
  • przygotowanie obudowy urządzenia
  • nadzór nad wytworzeniem obwodu drukowanego i montażem elementów na płytce 
  • wykonanie i testowanie prototypów 

Specjalizujemy się w:

  • elektronice analogowej
  • elektronice cyfrowej 
  • elektronice mieszanej analogowo-cyfrowej